Jogi nyilatkozat

A www.preciziosontode.hu a Precíziós Öntő Kft. hivatalos honlapja. A www.preciziosontode.hu honlap bármely oldalának megnyitásával, illetve használatával Ön elfogadja az itt felsorolt, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglalt használati feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa végig feltételeinket, és honlapunk használata során tartsa be azokat. Amennyiben nem fogadja el a használati feltételeket, kérjük, azonnal hagyja el a honlapot és hagyjon fel annak használatával.

A www.preciziosontode.hu honlapot, beleértve annak teljes tartalmát, minden látogató a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a honlappal vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a honlap használatával.

Jelen honlap használatával Ön vállalja, hogy írásban értesíti a Precíziós Öntő Kft.-t az info@preciziosontode.hu címen, ha bármilyen, a használati feltételekkel ellentétes használatot észlel a www.preciziosontode.hu honlapon vagy annak tartalmával kapcsolatban.

Jelen jogi nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak. Ha a honlappal, annak látogatásával vagy jelen jogi nyilatkozattal kapcsolatban kérdése van, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.

Szerzői jog

A Precíziós Öntő Kft. honlapja, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak vagy állhatnak, azoknak vagy azok egyes részeinek bármilyen formában történő – a személyes használatot meghaladó mértékű – felhasználása, másolása, utánzása, terjesztése kizárólag a Precíziós Öntő Kft. kifejezett erre vonatkozó írásbeli engedélyével lehetséges. A honlapra feltöltött tartalmaknak bármely más honlapon való használata, akár változatlan, akár módosított formában kifejezetten tilos. Tilos a honlap továbbközvetítése, tükrözése (mirroring), keretbe foglalása (framing). Tilos továbbá a honlapról történő adatgyűjtés (data harvesting, web scraping). Tilos a honlapon található programok visszafejtése vagy módosítása. Tilos a honlapra olyan anyagot feltölteni, mely bármely harmadik személy szellemi tulajdonjogait sérti.

Amennyiben honlapját a Precíziós Öntő Kft. honlapjához szeretné kapcsolni, kérjük a következő címre írjon: info@preciziosontode.hu.

Az engedély nélküli használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Precíziós Öntő Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép, követelve többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Jelen honlap használatával Ön vállalja, hogy írásban értesíti a Precíziós Öntő Kft.-t az info@preciziosontode.hu címen, ha arról szerez tudomást, hogy a honlap vagy annak tartalma bármilyen szerzői jog, védjegy oltalmi rendelkezést vagy bármely harmadik személy jogait sérti.

Információk és felelősség

A Precíziós Öntő Kft. honlapján megjelenő információk, adatok, vélemények, tanácsok és egyéb tartalmi elemek kizárólagosan tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, időszerűségéért, megbízhatóságáért, hiba- és tévedésmentességéért a Precíziós Öntő Kft. felelősséget nem vállal. A Precíziós Öntő Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlapján közölt információk a feltöltés időpontjában helytállóak legyenek. Ennek ellenére a Precíziós Öntő Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal garanciát a honlapján keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a honlapján, vagy az azokon közölt információkat részben vagy egészben törölje.

A Precíziós Öntő Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a honlapjához való hozzáférést értesítés nélkül bármikor részlegesen vagy teljes egészében korlátozza.

A Precíziós Öntő Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező, előzetesen látható vagy nem látható károkért, következmény-károkért, elmaradt hasznokért, veszteségekért, költségekért, melyek a honlapjához való hozzáféréssel kapcsolatos problémákból, honlapja használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából vagy a honlapján található információk, adatok, vélemények, tanácsok és egyéb tartalmi elemek bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve melyek az információ továbbítás késedelme, megszakadása, hibája, vonal- vagy rendszerhiba, számítógépes vírus vagy más hasonló ok miatt lépnek fel.

A Precíziós Öntő Kft. kizárja a felelősségét minden, a honlapját, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. A Precíziós Öntő Kft. kizárja a felelősségét arra az esetre, ha honlapját, illetve az azt működtető szervert külső támadás éri, és a honlap látogatói ennek következtében téves rendszerüzeneteket kapnak.

A Precíziós Öntő Kft. kizárja a felelősségét a honlapján megjelenő információk, adatok, vélemények, tanácsok és egyéb tartalmi elemek üzleti hasznosíthatóságáért, valamint arra az esetre, ha a honlapjára valamely nem a Precíziós Öntő Kft. által feltöltött tartalom harmadik személy jogába ütközne. A Precíziós Öntő Kft. továbbá kizárja a felelősségét – a jogszabályok által megengedett körben – azért, ha a honlap, illetve az erre feltöltött tartalmak miatt harmadik személy joga sérülne.

A Precíziós Öntő Kft. kizárja a felelősségét a harmadik személy tevékenységéből (pl. a honlapon szereplő adatok módosítása) eredő károkért. A Precíziós Öntő Kft. nem vállal felelősséget a harmadik személy által feltöltött tartalmakért, az internet szolgáltatás és a honlap megtekintése során használt számítógépes eszközök működéséért. A Precíziós Öntő Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap kompatibilis az Ön számítógépével.

Egyes államok jogrendje érvénytelennek tekinti a felelősség jelen jogi nyilatkozat szerinti korlátozását vagy kizárását. Ezen államokban felelősségünk a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékig korlátozott.

A honlap használatával Ön elfogadja, hogy teljes mértékben helytáll minden kárért és veszteségért, melyet a honlap használatával esetlegesen okoz.

Külső honlapok

A honlap tartalmazhat harmadik személyek honlapjára ("külső honlapok") mutató hivatkozásokat. E hivatkozások csupán a látogatók kényelmét szolgálják, a külső honlapok tartalmát Precíziós Öntő Kft. nem ellenőrzi és nem hagyja jóvá. A külső honlapokat más személyek fejlesztik, és határozzák meg azok tartalmát.

Külső honlapokra nem feltétlenül érvényesek a jelen jogi nyilatkozatban, illetve az adatkezelési tájékoztatónkban foglaltak.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön külső honlaphoz vezető hivatkozásra kattint, azt saját felelősségére teszi.

Amennyiben bármilyen aggálya van valamely külső honlap tartalmával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a kérdéses külső honlap fenntartójával vagy webmesterével. Nem felelünk semmilyen, hivatkozás útján kapcsolt külső honlap tartalmáért, és nem teszünk semmilyen helytállóságra vonatkozó nyilatkozatot sem külső honlapok tartalmával kapcsolatban.

Fájlok bármely honlapról történő letöltésekor kérjük, legyen elővigyázatos, és védje számítógépét a vírusok és más fertőző programok ellen.

A személyes adatok kezelése és védelme

A Precíziós Öntő Kft. honlapjának használata során kisméretű adatfájlok (cookie-k, sütik) kerülhetnek telepítésre a felhasználó, látogató számítógépére a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A honlap megtekintése során a megfelelő működés érdekében automatikusan rögzítésre kerülhet többek között a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a meglátogatott oldalak, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer adatai, a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett, valamint az internetes hozzáférésének a szolgáltatója.

Az adatokat névtelenül tartjuk nyilván, és honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságának elemzéséhez, valamint reklámstratégiánk kialakításához használjuk fel.

A legtöbb böngészővel lehetséges a cookie-k törlése a számítógépről, illetve telepítésük megakadályozása, továbbá figyelmeztető jelzés beállítása, mielőtt cookie kerülne telepítésre az Ön gépén. Kérjük, szíveskedjék böngészője használati utasítását áttanulmányozni ezen funkciók megismerése érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k eltávolítása vagy telepítésük megakadályozása gátolhatja Önt honlapunk teljes körű használatában. Lehetséges, hogy le kell töltenie valamilyen alkalmazást vagy módosítania kell egyes biztonsági beállításait ahhoz, hogy a honlapon megtalálható valamennyi információhoz hozzá tudjon férni.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Precíziós Öntő Kft.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Precíziós Öntő Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – kezelje.

A Precíziós Öntő Kft. bármely, a honlapjának használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalók részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Precíziós Öntő Kft. honlapjáról más cégek és szervezetek honlapjára is eljuthat. Ezen honlapok használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott honlapot üzemeltető cég vagy szervezet adatvédelmi politikájáról. A Precíziós Öntő Kft. ezen oldalak vonatkozásában kizárja az Ön adatainak biztonságával kapcsolatos felelősségét.

Külföldről történő használat

A Precíziós Öntő Kft. honlapját a www.preciziosontode.hu domain név alatt működteti. A honlap Magyarország területére irányul. A Precíziós Öntő Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy honlapja látogatható, használatra alkalmas, honlapjának tartalma letölthető Magyarországon kívülről is.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön a Precíziós Öntő Kft. honlapját Magyarországon kívülről látogatja, azt saját felelősségére teszi.

Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy az Ön felelőssége a honlapnak az Önre nézve irányadó jogrendszer szabályaival összhangban történő használata, függetlenül attól, hogy Ön a honlapunkat Magyarország területéről vagy azon kívülről látogatja.

Kiskorúak védelme

Honlapunkat törvényes képviselői (szülői) felügyelet mellett kiskorúak is használhatják. A honlap használati feltételeit ebben az esetben a törvényes képviselő (szülő) köteles elfogadni.

A használati feltételek kiegészítése, módosítása

Jelen használati feltételeket a Precíziós Öntő Kft. bármikor kiegészítheti, illetve módosíthatja. A honlapnak a kiegészített, illetve módosított feltételek feltöltését követő használata a kiegészített, illetve módosított feltételek elfogadásának minősül.

Vegyes rendelkezések

Jelen honlap használati feltételeire Magyarország joga az irányadó. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában Ön kifejezetten aláveti magát Magyarország bíróságai kizárólagos joghatóságának.

Amennyiben jelen honlap használati feltételeinek valamely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, ezen részleges érvénytelenség nem érinti a használati feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

Amennyiben jelen honlap használati feltételeinek valamely rendelkezését nem alkalmazzuk vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a használati feltételek kérdéses rendelkezésében vagy más rendelkezéseiben foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos.

 

Amennyiben kérdése, észrevétele van a jelen jogi nyilatkozatban, illetve az adatkezelési tájékoztatónkban foglaltakkal kapcsolatban, kérjük, jelezze a Kapcsolat oldalon megtalálható elérhetőségeink valamelyikén.